Het duurt een leven lang

Het verlies is voor altijd deel van jouw 'zijn'.

Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het kan zijn om met verlies en rouw te leven en dit verweven te krijgen in je leven.

Vele soorten van verlies
Er bestaan vele soorten van verlies waarbij rouw een rol speelt, zoals verlies na overlijden, verlies van een baan of een sociale functie, bij een onvervulde kinderwens, bij echtscheiding of bij verlies van lichaamsfuncties en ziekte. Ook in een gezin met een chronisch ziek gezinslid, al dan niet in de laatste levensfase. En bij adoptie en pleegkinderen speelt verlies een rol.


Alle veranderingen
houden verlies in.
Zoals alle verliezen
verandering vereisen.

(R. Niemeyer)


Als verlies en rouw niet erkend wordt
Als verlies en rouw niet erkend worden gaan ze een eigen leven leiden en wordt dit uiteindelijk verdrongen en ontkend. Het zet zich dan ergens vast in je lijf en kan van generatie op generatie onbewust doorgegeven worden.

Leven met gemis, is laten zijn wat is.

Contact maken met je verlies
Contact maken met je verlies, je pijn, je gevoel, je verdriet, dat is waar ik samen met jou de aandacht op richt. Dit doe ik op een wijze die zo veel mogelijk bij jou past, waarbij ik uit ga van jouw kracht.

Stenen
Ik houd van stenen zoals in het logo te zien is, ze symboliseren voor mij de 4 lege plekken in mijn gezin van herkomst. Stenen zijn voor eeuwig, ze hebben een geschiedenis en elke steen heeft zijn eigen unieke vorm en verschijning, zoals ieder mens.
Overledenen werden vroeger vaak op de plek begraven waar ze stierven. Om later het graf terug te kunnen vinden werden er stenen uit de omgeving neergelegd. Deze gewoonte bestaat nu nog, De betekenis is drievoudig: het laat een teken achter dat je bij het graf geweest bent, je eert er de overledene mee en je eerbetoon is onvergankelijk.