Onvervulde kinderwens

Onzichtbaar verlangen, onzichtbaar verlies

Verlies- en rouwverwerking bij een onvervulde kinderwens
Ik geef aandacht aan het onzichtbare verdriet van het leven zonder kinderen. Kinderloosheid treft vele vrouwen en mannen in de kern van hun wezen en raakt diepliggende, kwetsbare emoties. Het is dan ook hard werken te rouwen om de kinderen die er niet zijn. Afscheid te nemen van het verlangen naar een kind en ouderschap. En het leven een andere inhoud te geven dan dat men altijd had gedacht. Ieder mens rouwt op zijn eigen wijze, mannen en vrouwen rouwen daarnaast ook nog eens verschillend, de relatie komt behoorlijk onder druk te staan in het hele proces van onvruchtbaarheidproblematiek en ongewilde kinderloosheid. Vele jaren later kan verdriet er nog zijn, opnieuw zijn of er dan pas zijn. Voor vele is het een levenslang verlangen en verdriet.

Wie ik verlies
heb ik niet gekend,
maar o zo teer bemind

Geen kind, geen kleinkind

Hoe geef je antwoord op dit enorme gemis wat je zo diep in je wezen raakt? Hoe kun je je hart weer opnieuw openen voor het leven? Het leren aannemen, aanvaarden van je gemis is een vaak moeizaam proces. Niet beleefde, niet genomen rouw belemmert je ontwikkeling en het gebruikmaken van je eigen kracht, je eigen potentieel en het vermogen tot hechting.

De brug naar geluk is het verlies nemen en het verlorene aannemen

Doorbreek de stilte
Ik bied maatwerk met als doel dat jij een vorm vind om jouw verlies rondom je onvervulde kinderwens verweven te krijgen in je leven. Hiertoe maak ik samen met jou contact, zodat jij in verbinding komt met jezelf, met jouw pijn en verdriet rondom je ongewilde kinderloosheid en daarmee met de ander. Vanuit veiligheid en vertrouwen laten zijn wat is. Wat het betekent voor jou en je partner, je lijf, je relatie, je intimiteit en seksualiteit, je toekomstperspectief, je omgang met familie, vrienden en omgeving. We kijken naar welke emoties er spelen bij jou en hoe jij en je partner daarmee omgaan en of er sprake is van gestapeld verdriet. Tevens naar wat het doet met je zelfbeeld, je vertrouwen in jezelf, je relatie en artsen.
Daarnaast kunnen we systemisch kijken naar de plek van je verlangen, je verlies, je kindje en je kinderloosheid.

Hiertoe geef ik o.a.

 • informatie over; wat rouwen inhoud en wat een onvervulde kinderwens met je kan doen, met jou als persoon, maar ook binnen je relatie en op het werk
 • informatie over het verschil in rouwen bij mannen en vrouwen
 • diverse workshops: 'Onvervulde kinderwens', 'Het effect op de relatie', 'De plek van je onzichtbare verlies', 'Omgaan met emoties', 'Wat doet het met je lijf', 'Intimiteit en seksualiteit', 'Samen verder zonder kinderen; hoe ga je binnen je relatie met je emoties en je behoeften om
 • trainingen voor hen die met cliënten werken die te maken hebben met een onvervulde kinderwens, zoals collega's, verpleegkundigen, verloskundigen, artsen, werkgevers, leidinggevenden, personeels medewerkers, re-integratie coaches
 • individuele-, gezins- en partnerbegeleiding
 • groepsbegeleiding; lotgenoten groep 'Doorbreek de stilte'
 • systemische begeleiding individueel en in groepsverband

Voor wie, voor iedereen die

  Geen kind, geen kleinkind
 • besluit zonder kinderen verder te gaan
 • een of meerdere miskraam(en) heeft meegemaakt
 • voortijdig een kind verloren heeft
 • een baby bij de geboorte of vrij snel daarna verliest door overlijden
 • om medische/erfelijke redenen of noodzaak besluit tot geen kinderen
 • een partner heeft die niet voor kinderen kiest
 • geen partner heeft en wel een kinderwens
 • vruchtbaarheids problemen heeft en behandelingen ondergaat of afgesloten heeft
 • te maken heeft met een sterilisatie van de man of vrouw
 • geen baarmoeder meer heeft en wel een kinderwens
 • een wens tot meer kinderen heeft (secundaire onvervulde kinderwens)
 • homoseksueel is en een kinderwens heeft met daarnaast het verlangen op natuurlijke wijze zwanger te worden

Begeleiding wanneer

 • jij de behoefte voelt het niet meer alleen te doen
 • het leven zonder kinderen jou of jullie te zwaar wordt
 • het verdriet zich in de jaren heeft opgestapeld en het je te veel wordt
 • je niet meer kunt functioneren in het dagelijkse leven
 • je alleen nog maar kunt overleven in plaats van leven
 • het verdriet je overspoelt
 • je alleen maar zwangere om je heen denkt te zien en mensen met kinderen
 • je geen verbinding meer kunt voelen met jezelf en/of je partner
 • je niet meer kunt genieten
 • je geen invulling weet te geven aan een leven zonder kinderen
 • je niet weet hoe je jouw stille onzichtbare verdriet bespreekbaar kunt maken
 • je allerlei (onverklaarbare) lichamelijk klachten hebt
 • je niet weet hoe je met alle opmerkingen uit je omgeving om moet gaan als 'Heeft u kinderen?', 'Waneer komen de kinderen?', 'Ben je er nu nog mee bezig?'
 • het voelt alsof je geblokkeerd bent of 'bevroren'