Systemische begeleiding

Rouw is de achterkant van liefde.

Wie zich niet met een ander verbindt, de ander niet lief heeft, kan ook geen gemis ervaren en erom rouwen. Gemis toe laten betekent de prijs betalen voor alles wat is geweest. Als er om een gestorvene wordt gerouwd, kan die erbij blijven horen en zijn plek binnen het familiesysteem behouden.

familieopstelling

Ieder mens behoort tot een systeem
Ieder mens behoort tot een systeem, zijn eigen familiesysteem. Het gezin waarin je geboren bent, je ouders, je grootouders, je ooms en tantes, neven en nichten, behoren tot jouw systeem. Ieder heeft zijn eigen plek in het systeem en niemand mag vergeten worden om welke reden dan ook.

Verstoring in het systeem
Door bijvoorbeeld onvoldoende rouw kan het systeem verstoord raken. Maar ook doordat na het overlijden van een familielid je onbewust op een andere plek in het systeem komt te staan. Als het systeem verstoord is, is er geen rust, kan de energie niet stromen en ook de liefde niet. Je kunt niet gezond in het leven staan; je kunt je leven niet leven.

Verlies in beeld
Zo kunnen in een systeem ingrijpende gebeurtenissen, die hebben plaatsgevonden in een eerdere generatie, doorwerken in ons leven van nu zonder dat je het weet, maar waar je wel last van hebt. Je kunt er zelfs ziek van worden. Door een familieopstelling, dit is het letterlijk in beeld brengen met behulp van verschillende materialen en technieken van een deel van je systeem, worden deze dingen die spelen duidelijk en waar mogelijk hersteld en geheeld in de dynamiek die daar ontstaat. Dit kan zowel met een groep als binnen de individuele begeleiding.

Je plek... na verlies
Door middel van een opstelling brengen we het verlies in beeld. Degene die is overleden behoudt altijd zijn plek. Jouw plek kan wel veranderen door een verlies. Soms kom je op de plek van de overleden ouder te staan. Je slaapt bijvoorbeeld bij je overgebleven ouder in bed, je zorgt voor hem/haar en/of voor je broertjes en zusjes, je wordt de man in huis, of je voelt je verantwoordelijk voor het geluk van alle andere. Uiteindelijk is het van belang dat je de juiste plek inneemt in het gezin in de rangorde van het systeem. Elke plek heeft zijn eigen energie, taak en gevoel. Sta je op je eigen plek die je hebt in de tijd, is er rust en kom je in je kracht, kun je je ontwikkelen en je op je toekomst richten.