Verlies- en rouwverwerking

Leven met gemis is stilstaan bij wat is.

Mijn werkwijze
Aandacht geven aan wat is doe ik op verschillende manieren, waarbij ik diverse middelen vanuit mijn werkervaring, opleidingsachtergrond en persoon inzet. Zodanig dat jij in verbinding kunt komen met jezelf, je verlies, je verdriet, je boosheid of andere gevoelens en deze gevoelens een uitweg kunnen vinden naar buiten op een manier die bij jou past. Het gaat er om dat jij een vorm vindt om jouw verlies een plek te kunnen geven in je leven; verweven met je leven! Ook als het gaat om de laatste fase van je leven; bij het afscheid nemen van het leven.

Kinderen
Bij kinderen en zeker bij het hele jonge kind is het niet zozeer het verlies zelf maar zeker ook de manier waarop er mee omgegaan wordt door de omgeving bepalend voor welke zielsverwonding er ontstaat bij het kind. Het is noodzaak bij het kind te blijven, aanwezig te zijn. Het is mede hierom dat ik bij kinderen de ouders betrek en misschien het kind niet of maar een enkele keer zie. Met kinderen werk ik onder andere door middel van spel en creatieve technieken.


Kom niet dichterbij

Ik wil ruimte. Om te voelen, om te denken
Om klaarheid te krijgen in verwarring

Geef me de ruimte
Maar blijf toch dichtbij

(Marina San Giorgi)


Jongeren
Bij jongeren is het de kunst om samen met de jongere de juiste maat te vinden. De maat tussen dichtbij maar ook voldoende uit de buurt. Dat is samen zoeken en afstemmen wat werkt, waar behoefte aan is, in welke vorm, waar en waneer. Ik stel mij hier flexibel en inventief in op. Zo kan het zijn dat we een wandeling maken en/of muziek of teksten gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld een spel of tekentechnieken. Dat alles zowel individueel als in een groep. Het maakt niet uit als we maar daar komen waar jij wilt komen!

Volwassenen
Volwassenen begeleid ik zowel individueel alsook in een lotgenotengroep. Samen bepalen we waar we aan werken en welke middelen worden ingezet. Voor ouders is het vaak dubbel lastig om geconfronteerd te worden met de eigen rouw en tegelijkertijd de zorg te dragen voor de rouwende kinderen. Hiertoe is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de 'één-ouder' rouwgroep.

Het gezin
Een verlies heeft invloed op het hele gezin. Ieder in het gezin rouwt op zijn eigen wijze en op zijn eigen tijd. Samen met het gezin werken aan verlies doe ik onder andere door middel van het spel 'Alle sterren van de Hemel', of het 'Heel je Hart doe-spel' waardoor men met elkaar in gesprek komt over hoe het met ieder gaat, hoe ieder het verlies ervaart en er mee omgaat.

Lotgenotengroepen zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen
Doel: lotgenotencontact met als doel onder andere, je ei kwijt kunnen, aan jezelf toekomen, verdrietig mogen zijn, even niet alleen zijn, gehoord worden, gezien worden, horen hoe anderen ermee om gaan, herkenning van gevoelens, delen van gevoelens, maar vooral 'niks moet alles mag'.
Werkwijze: we werken aan de hand van een thema, elke week een ander thema. Afhankelijk van de samenstelling van de groep en de behoeften die er zijn kunnen we desgewenst het programma aanpassen. We werken onder andere door middel van gesprek, creatieve opdrachten, muziek, familieopstelling, intuïtief tekenen, gedichten, haptische oefeningen en spel toegespitst op verlies- en rouwverwerking.