Voor wie

De dood mag geen
grotere plek innemen
dan het leven

Rouwen kent een normaal proces.

Het is daarom belangrijk om bij rouwen niet te vroeg begeleiding te zoeken, ongeveer op zijn vroegst na ongeveer 6 maanden.

Rouwbegeleiding
Kan een toegevoegde waarde hebben bijvoorbeeld als:

 • het leven met gemis erg zwaar is of vastloopt;
 • je het leven niet meer leuk vindt en je de draad niet meer kunt oppakken;
 • je jouw eigen gedrag niet meer snapt en dingen doet die je anders nooit gedaan zou hebben;
 • je verdriet zich heeft opgestapeld en het je te veel wordt;
 • verlies van lang geleden, soms na vele jaren ineens (weer) groots aanwezig is (uitgestelde- en/of gestolde rouw);
 • je geen verbinding meer voelt met je verdriet;
 • je alleen nog maar kunt overleven in plaats van leven;
 • het verdriet je overspoelt en je niet meer kunt functioneren in je dagelijkse leven;
 • de pijn een te grote plek in neemt in je leven en je het leven niet meer kunt leven, je niet meer kunt genieten;
 • je blijft doen alsof het niet gebeurd is;
 • je aan de buitenkant iets heel anders laat zien dan wat je van binnen voelt en dit niet meer wil.


Rouwtherapie
Als er sprake is van rouw die zich zodanig heeft vastgezet dat we spreken van pathologische rouw is rouwtherapie geïndiceerd. Therapie voert verder dan begeleiding en zet in op een veranderingsproces. Ik werk dan met een duidelijke hulpvraag, doelstelling en behandelplan.